همراهان عزیز دقت داشته باشید در یک رنج سنی جثه بچه ها با همدیگر فرق دارد پس لطفا طبق اندازه های ذکر شده انتخاب بفرمایید .مطابق تصاویر اندازه گیری ها انجام شده لطفا یک یا دو سانت خطا در اندازه گیری رو‌ در نظر داشته باشید.توجه داشته باشید بهترین معیار اندازه گیری پهن کردن لباس کودک روی زمین ( نرمال ترین لباس از لحاظ اندازه) و مقایسه با اندازه های ذکر شده زیر هر محصول است . لازم به ذکر است کار های با جنس نخ پنبه قابلیت کشسانی دارند . در اندازه گیری دور کمر ما عرض کمر رو‌ مطابق تصویر اندازه می‌زنیم و دوبرابر میکنیم سپس با دست تا جایی که کمر قابلیت باز شدن داره می کشیم و اندازه می زنیم .پس اندازه دورکمر ۴۰ آزادی تا ۷۵ سانتی متر به این معناست که ۴۰ دور کمر بدون کشش و ۷۵ با کشش است‌.

امیدوارم مناسبترین انتخاب برای فرزند دلبندتون رو داشته باشید.

نحوه اندازه گیری پیراهن

نحوه اندازه گیری سرهمی و بادی

نحوه اندازه گیری بلوز و شلوار